Training Nieuwe tijd

Nieuwetijds training

We gaan op dit moment door een enorm transformatie proces. En met dat proces zijn er weer nieuwe lessen die we mogen leren en nieuwe methodes die we mogen gebruiken. De oude methodes werken niet meer en maken ziek. De oude structuren van hulpverlener-patient zijn niet meer bruikbaar. De nieuwe tijd vraagt verbinding vanuit het hart. Verbinding vanuit je zijn, je ziel. Hierin wordt iedereen gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Waar we vroeger afhankelijk waren van anderen om te groeien zijn we nu vrij en mogen we onze lessen zelf uitwerken. Onze eigen verantwoordelijkheid nemen. In liefde , licht en openheid. Die nieuwe energie brengt nieuwe lessen van loslaten, liefde overstijgt angst, samenwerking, verantwoordelijkheid, nieuwe voeding, nieuw gebruik van lichaam, nieuw aurasysteem, kracht en verbinding met de kristalenergie. Uiteraard zijn jonge kinderen hier al meer en meer op afgestemd. 

In de training gaan we bekijken hoe ons lichaam verandert gedurende de transformatie periode. Dus concreet hoe ondersteunen we het lichaam in deze periode en hoe stemmen we ons af op ons nieuwe aurasysteem. Het oude systeem van dualiteit valt weg en het nieuwe systeem van eenheid groeit.

We gaan ervaren hoe de engelen en meesters ons bijstaan en de enorme kracht en sturing die ze ons constant geven om het transformatieproces goed door te komen. 

We kijken hoe we ons werk dat voortkomt uit dualiteit kunnen omzetten in eenheid en licht. Dus ook hoe leef ik mijn leven in deze veranderende wereld? Ook licht voeding komt aan bod.

Wat zijn je persoonlijke krachten en talenten en hoe sluiten die aan op de nieuwe tijds energie? En daarmee het loslaten van ego gericht werk en ego gericht handelen. 

Deze training vraagt aandacht en discipline van de deelnemer en bereidheid om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken.

Wil je deelnemen of heb je vragen? Mail me nikkithissen@yahoo.com

De data van de cursus zijn: 7-3, 21-3, 4-4, 11-4, 9-5, 23-5, 6-6

De kosten bedragen: € 225,- inclusef 21% BTW 

(betalen in twee termijnen mogelijk. mocht de bijdrage een probleem zijn contact me!)