Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bodhini Yogi valt onder het Centrum voor Bewustwording Schimmert. Alle facturen worden onder deze naam verzonden. In onderstaande voorwaarden zal Centrum voor bewustwording schimmert genoemd worden : Bodhini Yogi. 

Centrum voor Bewustwording Schimmert

KVKnummer: 53467116

Btwnummer: NL060994861B01

1.       Faciliteiten

In de abonnementskosten, losse les en strippenkaarten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het volgen van de lessen yoga, pilates en/of meditatie in de yogaruimte, gebruik van yogamatten, meditatiekussens, andere hulpmiddelen en benodigheden ten behoeve van de les.

2.       Betaling

De betaalmethodes die Bodhini Yogi hanteert zijn: losse les, maandabonnement, 5-strippenkaart of een 10-strippenkaart. De betaling van de abonnementkosten moeten voor de 5e van de lopende maand betaald zijn. Dit kan per bank. Op bankrekeningnummer: NL 03 ABNA 058 45 22 215, bic: ABNANL2A  op naam van Centrum voor Bewustwording o.v.v. lesgeld en je naam. Bij weigering van betaling is Bodhini Yogi gemachtigd om diensten te weigeren totdat de betaling voldaan is. Studententarief alleen mogelijk op vertoon van je studentenkaart van je HBO, MBO etc. 

De betaling van de 5- of 10-strippenkaart dient vooraf te gebeuren via bank of contant. De 5-strippenkaart is 2 maanden geldig vanaf de aankoopdag. De 10-strippenkaart is 4 maanden geldig vanaf de aankoopdag. De strippenkaart wordt door Bodhini Yogi bewaard en elke les wordt er een beurt afgetekend. Je krijgt een seintje als je nog twee strippen over hebt. De strippenkaart staat op naam van de eigenaar maar je bent vrij om de lessen zelf te verdelen. Dus wil je iemand meenemen? Of wil je iemand anders je kaart laten vol maken dan kan. Laat het wel voorafgaand even weten! 

3.       Wijzigingen van de abonnementskosten en / of -keuze

Bodhini Yogi behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten en kosten van de strippenkaarten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten of strippenkaarten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na ingang van de wijziging op te zeggen. Indien u zelf kiest voor een ander abonnement kan deze gewijzigd worden na afloop van de lopende abonnementmaand.

4.       Beëindiging van het abonnement

Bij het beeindigen van het abonnement geld een opzegtermijn van 0-1 maand. Dat betekent dat de lopende maand doorbetaald wordt na opzegging van het abonnement. Bij opzegging naar aanleiding van blessure, zwangerschap, medische reden of operatie kan het abonnement na overleg beëindigd worden. Beeindiging van een strippenkaart betekend dat de overgebleven lessen op de strippenkaart niet vergoed worden in de vorm van teruggave van geld. Je kunt de strippenkaart deels aan een ander overgeven. Na overleg met Bodhini Yogi! 

5. Workshops, weekends en cursussen op locatie.

Voor de workshops, weekends en cursussen die Bodhini Yogi aanbiedt gelden dezelfde regels als voor het gebruik van de lesruimten en materialen. Een workshop, weekend of cursus kan tot 1 week voorafgaand aan de startdatum worden geanuleerd door de deelnemer zonder mindering van de teruggaaf van het cursusgeld. Anulering bij ongeval enz. in overleg! Indien de deelnemer 0-6 dagen voorafgaand aan de startdatum van de workshop, cursus of het weekend anuleert is de deelnemer 30% van het totaalbedrag verschuldigd aan Bodhini Yogi in verband met administratie en reserveringskosten van ruimtes, accomodatie en materialen. Deze voorwaarden staan altijd vermeld bij je aankoop en ontvang je bij je inschrijving voor weekends, workshops, cursussen enz.  

6.       Lestijden

De lestijden van Bodhini Yogi staan op de website vermeld. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie op de website en per email. Tijdens officiële feestdagen en vakanties zal het centrum aangepaste roosters hebben of gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Voor roosterwijzigingen zie website. Gemiste lessen kunnen binnen twee maanden ingehaald worden.

7.       Kleding

In de yogaruimte dien je ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Er mag niet met schoenen in de yogaruimte gelopen worden. Deze dienen te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde ruimte onder in de gang. Zet mobiele telefoons uit. 

8.       Orde/instructievoorschriften

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen Bodhini Yogi. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat je enig recht hebt op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Je dient je te houden aan de door Bodhini Yogi gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en rust. 

9.    Veiligheid en aansprakelijkheid

Bodhini Yogi is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het centrum. Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee!

Je dient je ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen Bodhini Yogi kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Bodhini Yogi voor alle aansprakelijkheid als het gaat om letsel bij uzelf of letsel dat door u wordt aangericht bij de ander of door gebruik van de yogaruimte, yoga/pilates materialen, technieken en advies. 

10.    Huisregels

* Geen schoenen aan in de Yoga ruimte! Sokken zijn wel toegestaan.

* In alle rust binnenkomen. Rekening houdend met de voorafgaande les en de rust van de mede yogaleerlingen.

* Niet eten in de Yoga ruimte.

* Zelf zorgen voor een handdoek en een flesje water.

* Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het reinigen van je mat met een vochtig doekje na afloop van de les.

* Aangeven of er sprake is van overbelasting of blessure voorafgaand aan de les.

* Geef je grens goed aan! Aangepaste oefeningen zijn altijd mogelijk! Geef voorafgaand beperkingen, blessures goed aan.

* Heb plezier en vindt geluk in de tijd voor jezelf!